Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x
Szybka dostawa paczki Polska Anglia

SZYBKA DOSTAWA

Odbiór w każdy dzień roboczy

ODBIÓR W KAŻDY DZIEŃ ROBOCZY

99% klientów poleca euro-pakę

99% KLIENTÓW POLECA EURO-PAKĘ

Ubezpieczenie do 6000zł w cenie przesyłki

Z UBEZPIECZENIEM DO 6000ZŁ W CENIE PRZESYŁKI!

MONITORUJ PRZESYŁKĘ

Regulamin

§ 1 Ogólne zasady serwisu Euro-paka.pl

§ 1.1 Właścicielem serwisu euro-paka.pl jest firma Ofero Parcel Services LTD
z siedzibą przy 83 Ducie Street, M1 2JQ, Manchester, England
Company No 9554442, VAT 225 1012 67

§ 1.2 Poniższy regulamin określa warunki wykonywania usługi serwisu Euro-paka.pl pośredniczącego pomiędzy firmą kurierską DPD, GLS , InPost, UPS, TNT zwanych Przewoźnikiem a jej klientami zwanymi Zleceniodawcami.

§ 1.3 Euro-paka.pl nie jest firmą kurierską, jedynie za pośrednictwem serwisu można zakupić oferty firmy kurierskiej DPD, GLS, InPost, UPS, TNT

§ 1.4 Za wykonanie usługi transportu odpowiedzialność ponosi Przewoźnik.

§ 1.5 Z serwisu Euro-paka.pl mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

§ 1.6 Euro-paka.pl zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności prawnej i finansowej za szkodliwe działania lub nienależyte wykonanie usługi lub w przypadku niedopełnienia obowiązków przez Przewoźnika oraz Nadawcę oraz za zachodzące w związku z tym szkody.

§ 1.7 Składając zamówienie akceptujesz regulamin serwisu Euro-paka.pl jak i regulamin Przewoźnika.(Regulaminy dostępne są niżej, na dole strony) 

§ 2 Przewoźnik

§ 2.1  Przewoźnikiem z którym współpracuje Serwis Euro-paka.pl jest Firma DPD, GLS, InPost ,UPS, TNT

§ 2.2  Zapoznaj się z regulaminem naszego Przewoźnika, zamawiając przesyłkę zleceniodawca zobowiązany jest do zaakceptowania zawartych w nim warunków.

§ 3 Zasady składania zamówień

§ 3.1 Proces  zamówienia zaczyna się wybraniem kierunku w jakim ma zostać przesyłka wysłana oraz od wpisania wagi i wymiarów danej paczki.

§ 3.2 Istnieje możliwość wysłania więcej niż jednej paczki za jednocześnie. Nalezy wówczas określić liczbę paczek w przesyłce.

§ 3.3 Kolejnym etapem jest przekierowanie do ekranu wyboru kuriera, a następnie należy podać dane nadawcy z jakiego Kraju ma być wysłana paczka, oraz dane odbiorcy do jakiego Kraju paczka ma dotrzeć.

§ 3.4 Należy podać datę odbioru paczki, niektórzy kurierzy, jak DPD nie mają obowiązku skontaktować się telefonicznie z nadawcą lub odbiorcą Paczki.

§ 3.5 Po stronie zlecenidawcy konieczne jest upewnienie się, że przedmioty podawane w paczce nie naruszają regulaminu przewoźnika. Euro-paka.pl nie ponosi odpowiedzialności prawnej za złamanie regulaminu Przewoźnika przez Nadawcę. Wysyłając przedmioty niezgodne z zasadami danego Przewoźnika, Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność karno-prawną oraz finansową.

§ 3.6 Wybierz formę płatność:


a. Płatność za pomocą karty w jednostkach funt brytyjski (GBP) – obsługujemy karty debetowe i kredytowe, takie jak MasterCard, Visa,Maestro, Visa Electron, - płatności kartą obsługuje PayPal.


b. Płatność systemem PayPal


c. Transfer bankowy – Tradycyjny przelew bankowy. Termin realizacji zlecenia  uzależniony jest od terminu zaksięgowania wpłaty przez nasz serwis. Po dokonaniu płatnosći można nawiązać  z nami kontakt aby przyspieszyć proces księgowania, lub wysłać potwierdzenie wpłaty. Pamiętaj, o podaniu swojego numeru zamówienia.

d. Płatność za pomocą platformy płatniczej przelewy24

-W przypadku przesyłek krajowych usługi pośredniczące świadczy firma Przewieziemy.pl Maciej Mużyło z siedzibą przy Bernarda Wapowskiego 1/41 20-491 Lublin nr NIP 922-268-19-91

-W przypadku przesyłek międzynarodowych usługi pośredniczące świadczy Ofero Parcel Services LTD
z siedzibą przy 83 Ducie Street, M1 2JQ, Manchester, England
Company No 9554442, VAT 225 1012 67

 e.Płatność za pomocą platformy płatniczej DOTPAY

§ 3.7 Na adres e-mail zamawiającego zostanie przesłane potwierdzenie o opłaceniu zamówienia.

§ 3.8 Po opłaceniu przesyłki zostanie jej przypisany numer listu przewozowego, pozwalający na monitorowanie lokalizacji przesyłki. Numer ten zostanie przesłany na adres e-mail zamawiającego.

§ 3.9 W przypadku, gdy parametry przesyłki (tj. waga, wymiary) oraz jej opakowanie zostaną podane niezgodnie z informacjami podanymi w procesie składania zamówienia lub Zleceniodawca błędnie poinformuje Przewoźnika o rodzaju wybranej usługi, serwis Euro-paka.pl zastrzega sobie prawo do zażądania dopłaty, a Zleceniodawca zobowiązuje się do uregulowania dopłaty w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.

Żądanie dopłaty za przesyłkę niestadardową wysłać mozemy w terminie 90 dni po doręczeniu przesyłki.


• W  usłudze "DPD Classic" w przesyłce międzynarodowej dopłata za nadwagę lub paczkę niestandardową (inna niż opakowana w karton, o kształtach nieregularnych) wynosi £30.00 lub 156 PLN lub 35 EUR.  Brak zapłaty za paczkę niestandardową w wyznaczonym terminie, będzie skutkowało przekazaniem sprawy do Firmy Windykacyjnej.

PONIŻEJ LINK DO SPECYFIKACJI DPD JAK PAKOWAĆ PRZESYŁKI:

www.dpd.com.pl/var/dpd/storage/original/application/56643a42699f57598553d0dc088b1fd8.pdf

 § 4 Ubezpieczenie przesyłek

§ 4.1 Nadawca jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie zawartości paczek, nie łącznie dwóch paczek / przedmiotów ze sobą oraz zapakowanie ich w taki sposób, aby ich otwarcie było niemożliwe bez pozostawienia widocznych śladów. W przypadku nieadekwatnego zabezpieczenia przesyłki Przewoźnik ma prawo zrzec się odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia.

§ 4.2 Po stronie Nadawcy lezy odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne ze stanem faktycznym określenie zawartości, oraz czy przedmioty wchodzące w jej skład nie naruszają regulaminu Przewoźnikua.

§4.3 W firmie DPD paczka jest ubezpieczona do 1000 PLN w cenie zamówienia.Istnieje możliwość wykliwość zwiększenia kwoty ubezpieczenia za dodatkową opłatą.W firmie GLS do 6000 PLN. W firmie InPost do 5000 PLN. Przy dostarczeniu paczki przez kuriera nalezy pamietac o sprawdzeniu zawartości przesyłki, jeśli nastapi uszkodzenie nalezy spisać protokół szkody z kurierem, co bedzie niezbędne do procesu reklamacji.

Czas reklamacji od zlożenia do DPD waha sie od 6-8 tygodni, w GLS to 4-6 tygodnie, w InPost to 4-5 tygodnie.

§ 4.4 Regulaminy ubezpieczania przesyłek przez Przewoźników dostępne są ponizej:
- Ubezpieczenie przesyłek DPD

- Ubezpieczeni przesyłke InPost

- Ubezpiecznie przesyłek GLS      

§ 4.5 Na mocy zmian w umowie pomiędzy DPD Polska a właścicielem serwisu Euro-paka.pl Ofero Parcel Services Ltd wchodzącej w życie z dniem 1.7.2016, Serwis www.euro-paka.pl informuję że, w terminie 1.7.2016 do 15.8.2016 ubezpieczenie przesyłek objęte jest kwotą do 1000zł zadeklarowanej wartości.
Przesyłki o zadeklarowanej wartości powyżej 1000zł zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia serwis www.euro-paka.pl drogą mailową po złożeniu zamówienia.
W okresie innym niż 1.7.2016-15.8.2016 kwota ubezpieczenia wynosi 5000zł zadeklarowanej wartości, której Klient nie jest zobligowany zgłaszać do serwisu www.euro-paka.pl
 

PRZESYŁKI W FIRMIE KURIERSKIEJ GLS OD DNIA 01.09.2016 SĄ UBEZPIECZONE DO 6000 zł. 

 

§ 4.5 Za zagadnienia dotyczące  roszczeń odszkodowawczych odpowiedzialny jest Przewoźnik.

§ 4.6 Za zagubienia lub znieszczenia przesyłek serwis Euro-paka.pl nie odpowiada.

§ 4.7 Szklane przedmioty lub takie, które posiadają jej elementy wysyłane są na odpowiedzialność nadawcy.

§ 4.8 Przewoźnik (DPD, GLS, INPOST) zastrzega sobie prawo do opóźnienia w nadaniu i doręczeniu przesyłki, które może wynikać z przyczyn technicznych nie zależnych od Przewoźnika.


§ 5 Reklamacje i pomoc

§ 5.1 Euro-paka.pl oferuje pomoc w procesie składania reklamacji,przy czym  odpowiedzialność za wypłatę odszkodowania związanych z mozliwym uszkodzeniem zawartości lub niewykonaniem usługi znajduje się po stronie Przewoźnika.

§ 5.2Odbiorca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu paczki oraz jej zawartości przed podpisaniem potwierdzenia odbioru. Brak weryfikacji stanu przee spowodować zrzeczenie się odpowiedzialności Przewoźnika.

§ 5.3 Reklamacje klient składa na stronie stronie głównej w zakładce 'Pomoc' a następnie  w dziale 'Reklamacje'. Link przenosi klienta na stronę internetową Przewoźnika, gdzie składa on reklamację za pomocą formularza.

§ 5.4 W razie jakichkolwiek problemów przy składaniu reklamacji Serwis Euro-paka.pl służy pomocą

§ 6 Rezygnacja ze świadczonych usług (odstąpienie od umowy)

§ 6.1 Klientowi przysługuje możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyn.

§ 6.2 Serwis Euro-paka.pl zobowiązany jest do anulowania zamówienia oraz zwrotu należności za zamówienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.

§ 6.3 Zwrot należności dokonuje się na rachunek bankowy klienta z konta firmy Ofero Parcel Services LTD lub EURO-PAKA LTD

§ 6.4 W przypadku anulowania i zwrotu należności za zamówenie GLS pobierana jest opłata 10 zł za anulacje. 


§ 7 Polityka prywatności

§ 7.1 OFERO PARCEL SERVICES LTD jest administratorem danych osobowych użytkowników i adresatów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Data Protection Act 1998. Dane osobowe są przetwarzane przez Ofero Parcel Services zgodnie z przepisami Data Protection Act 1998. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 7.2 Podczas składania pierwszego zamówienia można utworzyć konto użytkownika.

§ 7.3 Żadne dane zebrane przez Euro-paka.pl nie zostaną udostępnione osobom trzecim bez wyraźnej zgody ich właściciela.

§ 7.4 W każdej chwili mają Państwo prawo do wglądu do przechowywanych przez nas danych, modyfikowania ich lub usunięcia.

 

Pobierz Regulamin DPD

Pobierz Regulamin InPost

Pobierz Regulamin GLS

Pobierz Regulamin UPS

Pobierz Regulamin TNT 

Pobierz Regulamin DHL

Pobierz Regulamin FEDEX

Pobierz Regulamin KEX

Pobierz Regulamin POCZTEX