Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x

Regulamin

§ 1 Ogólne zasady serwisu Euro-paka.pl

§ 1.1 Właścicielem serwisu euro-paka.pl jest firma Ofero Parcel Services LTD
z siedzibą przy 85 Great Portland Street, First Floor, London, England, W1W 7LT
Company No 09554442, VAT 225 1012 67 

§ 1.2 Poniższy regulamin określa warunki wykonywania usługi serwisu Euro-paka.pl pośredniczącego pomiędzy firmą kurierską DPD, GLS , InPost, UPS, TNT oraz Parcelforce zwanych Przewoźnikiem a jej klientami zwanymi Zleceniodawcami.

§ 1.3 Euro-paka.pl nie jest firmą kurierską, jedynie za pośrednictwem serwisu można zakupić oferty firmy kurierskiej DPD, GLS, InPost, UPS, TNT, Parcelforce, Świat Przesyłek. 

§ 1.4 Za wykonanie usługi transportu odpowiedzialność ponosi Przewoźnik.

§ 1.5 Z serwisu Euro-paka.pl mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

§ 1.6 Euro-paka.pl zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności prawnej i finansowej za szkodliwe działania lub nienależyte wykonanie usługi lub w przypadku niedopełnienia obowiązków przez Przewoźnika oraz Nadawcę oraz za zachodzące w związku z tym szkody.

§ 1.7 Składając zamówienie akceptujesz regulamin serwisu Euro-paka.pl jak i regulamin Przewoźnika.(Regulaminy dostępne są niżej, na dole strony) 

§ 1.8 Obowiązuje całkowity zakaz wysyłki fajerwerków, materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych czy wybuchowych. Utylizacja paczek z taką zawartością jest na koszt Klienta.§ 2 Przewoźnik

§ 2.1  Przewoźnikiem z którym współpracuje Serwis Euro-paka.pl jest Firma DPD, GLS, InPost ,UPS, TNT, Świat przesyłek oraz Parcelforce.

§ 2.2  Zapoznaj się z regulaminem naszego Przewoźnika, zamawiając przesyłkę zleceniodawca zobowiązany jest do zaakceptowania zawartych w nim warunków.

§ 3 Zasady składania zamówień

§ 3.1 Proces  zamówienia zaczyna się wybraniem kierunku w jakim ma zostać przesyłka wysłana oraz od wpisania wagi i wymiarów danej paczki.

§ 3.2 Istnieje możliwość wysłania więcej niż jednej paczki za jednocześnie. Nalezy wówczas określić liczbę paczek w przesyłce.

§ 3.3 Kolejnym etapem jest przekierowanie do ekranu wyboru usługi przewozu spośród dostępnych w serwisie. Rozróżniamy dostępne usługi:

kurierskie:

-DPD

-GLS

-UPS

-TNT

-Parcelforce

-DHL

-Geis

-InPost

-Fedex

oraz spedycyjne:

- EURO-PAKA

EURO-PAKA nie jest firmą kurierską. Transport za pomocą tej usługi odbywa się za pośrednictwem firmy Świat Przesyłek współpracjącą z firmami kurierskimi: GLS, DHL, UK Mail i Royal Mail w zależności od kraju do którego przesyłki są doręczane.

§ 3.4 Należy podać datę odbioru paczki, niektórzy kurierzy, jak DPD nie mają obowiązku skontaktować się telefonicznie z nadawcą lub odbiorcą Paczki.

§ 3.5 Po stronie zlecenidawcy konieczne jest upewnienie się, że przedmioty podawane w paczce nie naruszają regulaminu przewoźnika. Euro-paka.pl nie ponosi odpowiedzialności prawnej za złamanie regulaminu Przewoźnika przez Nadawcę. Wysyłając przedmioty niezgodne z zasadami danego Przewoźnika, Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność karno-prawną oraz finansową.

§ 3.6 Wybierz formę płatność:


a. Płatność za pomocą karty w jednostkach funt brytyjski (GBP) – obsługujemy karty debetowe i kredytowe, takie jak MasterCard, Visa,Maestro, Visa Electron, - płatności kartą obsługuje PayPal.


b. Płatność systemem PayPal


c. Transfer bankowy – Tradycyjny przelew bankowy. Termin realizacji zlecenia  uzależniony jest od terminu zaksięgowania wpłaty przez nasz serwis. Po dokonaniu płatnosći można nawiązać  z nami kontakt aby przyspieszyć proces księgowania, lub wysłać potwierdzenie wpłaty. Pamiętaj, o podaniu swojego numeru zamówienia.

d. Płatność za pomocą platformy płatniczej przelewy24 

-W przypadku przesyłek krajowych usługi pośredniczące świadczy firma AW Logistic Daniel Marnik z siedzibą przy Obsza 139, 23-413 Obsza nr NIP 922-269-17-88

-W przypadku przesyłek międzynarodowych usługi pośredniczące świadczy Ofero Parcel Services LTD
z siedzibą przy 85 Great Portland Street, First Floor, London, England, W1W 7LT
Company No 9554442, VAT 225 1012 67

 

 

 e.Płatność za pomocą platformy płatniczej DOTPAY

§ 3.7 Na adres e-mail zamawiającego zostanie przesłane potwierdzenie o opłaceniu zamówienia.

§ 3.8 Wybierając usługę transportu przesyłek w serwisie www.euro-paka warunkiem koniecznym jest wydrukowanie etykiet przesyłanych na maila po opłaceniu zamówienia. Takie etykiety wymagają kurierzy UPS, TNT, InPost, DPD(krajowy), DPD INTERNATIONAL, DPD DROP OFF.
Brak wydrukowanych etykiet skutkować może opóźnieniem w doręczeniu przesyłki, a w skrajnych przypadkach jej zagubienie.
Serwis Euro-paka.pl nie bierze odpowiedzialności za listy przewozowe wypisywane ręcznie przez kuriera.

§ 3.9 Po opłaceniu przesyłki zostanie jej przypisany numer listu przewozowego, pozwalający na monitorowanie lokalizacji przesyłki. Numer ten zostanie przesłany na adres e-mail zamawiającego.

§ 3.10 W przypadku, gdy parametry przesyłki (tj. waga, wymiary) oraz jej opakowanie zostaną podane niezgodnie z informacjami podanymi w procesie składania zamówienia lub Zleceniodawca błędnie poinformuje Przewoźnika o rodzaju wybranej usługi, serwis Euro-paka.pl zastrzega sobie prawo do zażądania dopłaty, a Zleceniodawca zobowiązuje się do uregulowania dopłaty w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.

Żądanie dopłaty za przesyłkę niestadardową wysłać możemy w terminie 90 dni po doręczeniu przesyłki.


• W  usłudze "DPD Classic" w przesyłce międzynarodowej dopłata za nadwagę lub paczkę niestandardową (inna niż opakowana w karton, o kształtach nieregularnych) wynosi £40.00 lub 200 PLN lub 45 EUR.  Brak zapłaty za paczkę niestandardową w wyznaczonym terminie, będzie skutkowało przekazaniem sprawy do Firmy Windykacyjnej.

Przesyłki w usłudze DPD nie są dopuszczone do transportu jeżeli spełniają jeden z poniższych warunków:

-Waga bilingowa paczki jest większa niż 31.5kg
-Waga gabarytowa paczki jest większa niż 31.5kg
-Deklarowana waga paczki podczas składania zamówienia znacząco różni się od wagi rzeczywistej lub przekracza ona dopuszczalne 31.5kg
-Paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym np. tuba, wałek z tkaniną
-Paczka o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach
-Paczka z wystającymi elementami lub owinięta w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze takie jak guma, itp.
-Opony, jeśli są zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD Polska (szczegółowe informacje zawiera - Instrukcja prawidłowego pakowania opon w DPD Polska
-Paczka, której najdłuższy bok przekracza maksymalną długość.
-Paczka składająca się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy
-Jedna przesyłka w serwisie lotniczym może składać się maksymalnie z 10 paczek. Dodatkowe paczki, powyżej 10 sztuk będą traktowane jako kolejna przesyłka

 

W usłudze GLS dopłata za nadwagę wynosi £12.00 lub 60 PLN. W przypadku braku płatności za paczkę w wyznaczonym terminie skutkować będzie przekazaniem sprawy do firmy windykacyjnej.

W usłudze "Euro-Paka" dopłata z tytułu przeważenia przesyłki wynosi 250 PLN lub 50 GBP. Brak zapłaty za paczkę przeważoną (niestandardową) w wyznaczonym terminie skutkować będzie przekazaniem sprawy do formy windykacyjnej.

§ 3.11 W przypadku zwrotu przesyłki do nadawcy kurierem GLS naliczana jest dopłata w kwocie 100% ceny przesyłki na pierwotnym kierunku. Wezwanie do dopłaty może być wystawione po doręczeniu przesyłki do nadawcy.

§ 3.12 Dla usługi Euro-paka w przypadku przeważenia paczki przewoźnik może zwrócić paczkę z powrotem do nadawcy. Zwracana jest w takim wypadku opłata 50% kosztów pełnego zamówienia. 

PONIŻEJ LINK DO SPECYFIKACJI DPD JAK PAKOWAĆ PRZESYŁKI:

www.dpd.com.pl/var/dpd/storage/original/application/56643a42699f57598553d0dc088b1fd8.pdf

§ 4 Rzeczy wyłączone z transportu.

- Żywność,

- materiały łatwopalne,

- Lekarstwa na receptę( w formularzu zamówień prosimy precyzować dokładniej jakiego rodzaju farmaceutyki będą przewożone, np. suplementy diety, witaminy),

- alkohol ,papierosy, wyroby tytoniowe

- materiały wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję,

- narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,

- żywe rośliny i zwierzęta,

- zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce,

- dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne,

- substancje które mogą zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki.,

- instrumenty muzyczne smyczkowe i szarpane,

- towary wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu (np. przewożenia w określonej pozycji np. poziomo, szkło, telewizory, ceramika, części nadwozia samochodowego, inne towary delikatne)

§ 5 Ubezpieczenie przesyłek

§ 5.1 Nadawca jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie zawartości paczek, nie łącznie dwóch paczek / przedmiotów ze sobą oraz zapakowanie ich w taki sposób, aby ich otwarcie było niemożliwe bez pozostawienia widocznych śladów. W przypadku nieadekwatnego zabezpieczenia przesyłki Przewoźnik ma prawo zrzec się odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia.

§ 5.2 Po stronie Nadawcy lezy odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne ze stanem faktycznym określenie zawartości, oraz czy przedmioty wchodzące w jej skład nie naruszają regulaminu Przewoźnika.

§5.3 W firmie DPD paczka jest ubezpieczona do 1000 PLN w cenie zamówienia. Istnieje możliwość wykliwość zwiększenia kwoty ubezpieczenia za dodatkową opłatą. W firmie GLS do 4000 PLN. W firmie InPost do 5000 PLN.

W usłudze EURO-PAKA przesyłki ubezpieczone są do kwoty 1000 zł. 

 

W usłudze Parcelforce paczki podlegają ubezpieczeniu w kwocie 470 zł w przypadku ich zagubienia. Przesyłki nie podlegają ubezpieczeniu z tytułu uszkodzenia lub opóźnienia w dostawie.

Dla przesyłek Parcelforce istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na okoliczność uszkodzenia przesyłki.
W przypadku gdy odbiorca stwierdzi uszkodzenie przesyłki zobowiązany jest spisać protokół szkody z kurierem doręczającym przesyłkę.
W przypadku braku możliwości stwierdzenia uszkodzenia przesyłki przy odbiorze odbiorca powinien zgłosić w terminie 4 dni drogą elektroniczną informację do serwisu Euro-paka.pl o konieczności ponownego wysłania kuriera do odbiorcy celem spisania protokołu szkody.
Spisany protokół szkody wraz z opisem zdarzenia oraz zdjęciami należy dołączyć do reklamacji zgłaszając szkodę poprzez formularz reklamacji dostępny pod linkiem:https://www.euro-paka.pl/reklamacja/zloz

Maksymalna kwota ubezpieczenia to 500zł i obejmuje ono całą przesyłkę, czyli przedmioty określone w jednym liście przewozowym stanowiące jedną lub więcej paczek.


Ubezpieczeniu nie podlegają przedmioty wyszczególnione na stronie przewoźnika:

parcelforce.com/retailprohibitions

Przy dostarczeniu paczki przez kuriera nalezy pamietac o sprawdzeniu zawartości przesyłki, jeśli nastapi uszkodzenie nalezy spisać protokół szkody z kurierem, co bedzie niezbędne do procesu reklamacji.

Czas reklamacji od zlożenia do DPD waha sie od 6-8 tygodni, w GLS to 4-6 tygodnie, w InPost to 4-5 tygodnie. EURO-PAKA 5-6 tygodni, Parcelforce 4-6 tygodni.

 

§ 5.4 Regulaminy ubezpieczania przesyłek przez Przewoźników dostępne są ponizej:
- Ubezpieczenie przesyłek DPD

- Ubezpieczenie przesyłke InPost

- Ubezpiecznie przesyłek GLS      

- Ubezpieczenie przesyłek Parcelforce

- Ubezpieczenie przesyłek UPS

 

 

§ 5.5 Za zagadnienia dotyczące  roszczeń odszkodowawczych odpowiedzialny jest Przewoźnik.

§ 5.6 Za zagubienia lub znieszczenia przesyłek serwis Euro-paka.pl nie odpowiada.

§ 5.7 Szklane przedmioty lub takie, które posiadają jej elementy wysyłane są na odpowiedzialność nadawcy.Takie przedmioty nie podlegają ubezpieczeniu.

§ 5.8 Przewoźnik (DPD, GLS, INPOST,TNT, UPS, Parcelforce) zastrzega sobie prawo do opóźnienia w nadaniu i doręczeniu przesyłki, które może wynikać z przyczyn technicznych niezależnych od Przewoźnika.

§ 5.9 Serwis Euro-paka.pl nie ponosi odpowiedzialności związane z opóźnieniem w odbiorze i doręczaniu przesyłek.


§ 6 Reklamacje i pomoc

§ 6.1 Euro-paka.pl oferuje pomoc w procesie składania reklamacji, przy czym odpowiedzialność za wypłatę odszkodowania związanych z mozliwym uszkodzeniem zawartości lub niewykonaniem usługi znajduje się po stronie Przewoźnika.

§ 6.2 Odbiorca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu paczki oraz jej zawartości przed podpisaniem potwierdzenia odbioru. Brak weryfikacji stanu przedmiotów spowodować może zrzeczenie się odpowiedzialności Przewoźnika.

§ 6.3 Reklamacje Klient składa na stronie stronie głównej w zakładce 'Pomoc' a następnie w dziale ' Złóż Reklamacje'. 

§ 6.4 W Przypadku reklamacji usługi TNT, TNT EXPRESS, UPS stroną pośredniczącą w procesie reklamacji jest operator logistyczny R2G POLSKA SP. Z O.O. jako dostawca wspomianych usług.

§ 6.5  W przypadku reklamacji usługi EURO-PAKA stroną przyjmującą reklamacje jest przewoźnik ŚWIAT PRZESYŁEK z siedzibą w ul. Grodkowska 40, 48-300 Nysa. Reklamacje przez przewoźnika ŚWIAT PRZESYŁEK przyjmowane są drogą elektroniczną na adres reklamacje@swiatprzesylek.pl

§ 6.6 W razie jakichkolwiek problemów przy składaniu reklamacji Serwis Euro-paka.pl służy pomocą

§ 7 Rezygnacja ze świadczonych usług (odstąpienie od umowy)

§ 7.1 Klientowi przysługuje możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyn.

§ 7.2 Serwis Euro-paka.pl zobowiązany jest do anulowania zamówienia oraz zwrotu należności za zamówienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.

§ 7.3 Zwrot należności dokonuje się na rachunek bankowy klienta z konta firmy Ofero Parcel Services LTD

§ 7.4 W przypadku anulowania i zwrotu należności za zamówenie GLS lub DPD pobierana jest opłata 10 zł za anulacje.

W przypadku anulowania zlecenia przy płatności PayPal, zwort dokonywany jest pomniejszony o kwotę prowizji Paypal. 

§ 7.5 Serwis www.euro-paka.pl może odstąpić od zwrotu kosztów zamówienia w przypadku braku zgłoszenia o zwrocie przez zamawiającego jeżeli upłyneło 30 dni od momentu zgłoszenia zamówienia.

 

§ 8 Polityka prywatności

§ 8.1 OFERO PARCEL SERVICES LTD z siedzibą przy 85 Great Portland Street, First Floor, London, England, W1W 7LT, AW Logistic Daniel Marnik z siedzibą przy Obsza 139, 23-413 Obsza nr NIP 922-269-17-88  są administratorami danych osobowych (ADO)

§ 8.2 Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zamówienia i wykonania usługi pośredniczącej.

§ 8.3 Zbierane są dane nadawcy, odbiorcy, które są niezbędne do realizacji usługi przewozu:

- imię, nazwisko lub nazwa firmy

- numer NIP

- adres pocztowy odbioru i dostawy

- adres e-mail

- telefon kontaktowy

- numer rachunku bankowego

§ 8.4 Podczas składania pierwszego zamówienia można utworzyć konto użytkownika. Nie jest to warunek konieczny.

§ 8.5 Dane podane w serwisie będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

§ 8.6 Dane osobowe podawane w formularzu zamówienia nie są widoczne dla osób nieuprawnionych i mają charakter poufny.

§ 8.7 Twoje dane osobowe możemy przekazywać następującym podmiotom:

- podwykonawcom, a więc podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu

- partnerom serwisu:

Przelewy24, DotPay, PayPal, Trustisto, GetResponse, SMS API, OPTIMA Credit Management Services Sp. z o.o.

§ 8.8 Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich usunięcia lub modyfikowania.

§ 8.9 Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do instytucji nadzorującej ochronę danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie tych danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

Pobierz Regulamin DPD

Pobierz Regulamin InPost

Pobierz Regulamin GLS

Pobierz Regulamin UPS

Pobierz Regulamin TNT 

Pobierz Regulamin DHL

Pobierz Regulamin FEDEX

Pobierz Regulamin KEX

Pobierz Regulamin POCZTEX

Sprawdź regulamin Parcelforce

Sprawdź regulamin DPD UK

Pobierz regulamin InPost

Pobierz regulamin Świat Przesyłek